Souscrire à Syndication

L'équipe administrative - Administrative staff -Ny vondron'ny mpandraharaha

MIASA "BE"...!

Très active, l'équipe de l'école"B"...!
*English translation in the middle of page
**Voadika amin’ny teny Malagasy etsy amban’ny pejy
 
Voici l'équipe administrative de l'école :

Directrice : Mme Carine CAPEL
Secrétaire : Mme Harisefa RAJAONAH
Bibliothécaire : Mme Agnès RAZAFIMAHAZOARISOA
Agent Chef : M. Zaka RAZAFIMBELO

Vous pouvez compter sur notre engagement et notre détermination au service des élèves.
Celle que tout le monde appelle Madame Hary, la secrétaire de l’école, et moi-même, sommes à votre disposition pour vous renseigner et faciliter vos démarches.

La photo d'ensemble de l'équipe administrative
MIASA “BE”…! A very dynamic team at School “B”….!
Here is the list of the administrative staff :
Director : Mrs Carine CAPEL
Office secretary : Mrs Harisefa RAJAONAH
Librarian : Mrs Agnès RAZAFIMAHAZOARISOA
Chief Custodian : Mr Zaka RAZAFIMBELO
We are reliable for any concern and service for the students.
The office secretary, known as Mrs Hary, and I are at your disposal to inform you and facilitate your approach.


NY VONDRON’NY MPANDRAHARAHA
MIASA “BE”, Ny vondron’ny “Ecole B”, mavitrika “Be”!

Ireto avy ireo vondron’ny mpandraharaha ato amin’ny sekoly:
Mahazo matoky tanteraka ny fanolorantenanay sy ny fahavononanay hanampy ny mpianatra ianareo.
Ny tenako manokana sy ilay olona antsoin’ny rehetra hoe Mme Hary, tonian’ny sekoly dia vonona mandrakariva hanome vaovao sy toro – làlana anareo.